Pertandingan Mahkamah Mut Syariah Peringkat Kebangsaan 2009


Tarikh:
12-13 Disember 2009

Tempat:
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Anjuran Bersama:

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT)

dengan kerjasama

Majlis Tatatertib dan Disiplin Universiti-universiti Malaysia (MATDUM)

dan

Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)


Latar Belakang

USIM sebagai Sekretariat Majlis Tatatertib dan Disiplin Universiti-Universiti Malaysia (MATDUM), telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan Pertandingan Mahkamah Mut Syariah Peringkat Kebangsaan (PMMS) yang pertama di Malaysia. Ini adalah julung-julung kalinya pertandingan seumpama ini diadakan melibatkan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta dari seluruh negara. Penganjuran pertandingan seumpama ini akan memartabatkan undang-undang syariah seterusnya memperlihatkan kepada pelajar dan kepada umum tentang pemakaian undang-undang syariah substantif dan prosedural sesuai dengan amalan undang-undang syariah di negara ini. Bagi mengekalkan mutu pertandingan, soalan mut disediakan oleh Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), sebuah badan bebas, berkelayakan dan berautoritatif di dalam amalan perundangan syariah di Malaysia. Langkah ini diambil selaras dengan penyediaan soalan di dalam penganjuran pertandingan mut lain di peringkat Malaysia dan Antarabangsa seperti LAWASIA International Moot (”LAWASIA”) yang disediakan oleh Majlis Peguam Malaysia, International Humanitarian Law Moot Court Competition oleh International Committee of the Red Cross (ICRC) dan The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition (”Jessup”) oleh International Law Students Association. Pertandingan ini akan dihakimi oleh hakim-hakim syarie, peguam-peguam syarie, ahli-ahli akademik dan tokoh-tokoh penting di dalam amalan perundangan syariah negara.


Objektif

  1. Menjadi sebuah pertandingan mut syariah berprestij pertama di kalangan institusi pengajian tinggi di Malaysia;
  2. Memartabatkan undang-undang syariah di dalam arus perdana melalui pertandingan mut, setara dengan metode dan amalan disiplin pengajian undang-undang sivil di Malaysia;
  3. Melibatkan pelajar-pelajar syariah dan pengajian Islam di dalam penyediaan hujahan bertulis dan penghujahan oral secara profesional;
  4. Mewujudkan persaingan sihat dikalangan peserta, jurulatih, penyelidik mut dan penyokong mut khususnya dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia amnya.

Posted on 3:21 AM by peguamuda and filed under | 0 Comments »

0 comments:

Post a Comment